Zdravé rodičovství

Posted in on 23 Zář 2014

Otázka přípravy ženy a muže na zplození dítěte je komplikovaná a především nesmírně opomíjená. Zdravotnictví se touto otázkou nezabývá. Snaží se pouze a především o to, aby každý, kdo chce mít dítě, svého cíle dosáhl. Asistovaná reprodukce v různých formách je běžná natolik, že se jí již nikdo netají a nepovažuje to za žádný handicap.

A přece žena velmi často nemůže otěhotnět, a to hned z několika důvodů. Například když muž vyrábí spermie zatížené různými toxiny, které porušují jejich genetickou informaci, či u ženy způsobují poruchy v různých fázích uhnízdění vajíčka nebo jeho nitroděložní vývoj. Opakované potraty jsou důkazem toho, že něco není v pořádku. Neschopnost otěhotnět fyziologickým způsobem je však překonán díky asistované reprodukci. To medicína zvládá. Nedokáže však odvrátit nebezpečí poškození vyvíjejícího se plodu. Pokud je poškození velké a dojde k některé z rozpoznatelných genetických poruch, nebo je vývoj plodu z nějakého důvodu deformován, může se těhotenství přerušit. Běžné jsou časté kontroly pomocí ultrazvuku, v určitých případech i genetické testy. Bohužel, lidé jsou málokdy informováni o tom, že se tímto způsobem zachytí jen malé procento dědičných vad. Naprostá většina těchto geneticky podmíněných problémů je zatím nezachytitelná. Proto se nadále rodí děti s různými genetickými problémy. Ještě větším problémem jsou však malé odchylky od normy, které později vedou k poruchám imunity, ke vzniku dětských nádorů, duševních chorob, poruch chování a dalším mnoha problémům, s nimiž se lidstvo čím dál více potýká.

Ze zkušeností a díky výsledkům mnoha studií lze říci, že jde o vliv toxinů. Dítě se vyvíjí v určitém prostředí, které mu zajišťuje děloha matky, a jeho tělem proudí krev matky, která samozřejmě nese různé informace i fyzické toxiny. Na dítě má nesmírný vliv také psychická kondice rodičů. Dokonce i psychický stav otce má na kondici dítěte vliv. Nezapomínejme, že padesát procent genů pochází od otce a padesát procent od matky. Proto musíme brát v potaz problémy kolem otěhotnění, těhotenství, na průběh porodu a nezapomínat na to, jakým způsobem jsme se chovali k dítěti v prvních letech jeho vývoje. To vše jsou indicie, které mohou vysvětlit původ různých problémů. Rozklíčovat zpětně příčinu poruchy je však velice těžké.

Detoxikace

 Za velmi důležité je považováno prostředí matčiny dělohy. V různých tkáních dělohy se mohou nacházet toxiny, mikrobiální ložiska a mikroorganismy, které vylučují toxické látky, pro plod velmi nebezpečné. Vliv toxinů může vést k závažné poruše (dítě může trpět zjevnou mozkovou dysfunkcí), anebo k jemným poruchám, o kterých se dozvídají rodiče až v průběhu let. Požádá-li nás žena o přípravu svého organismu na těhotenství, naším prvním úkolem je podívat se na stav dělohy a nakonec i na stav porodních cest.

Protože plodem proudí krev matky, která roznáší přítomné toxiny i do těla plodu, je velmi důležité zjistit toxickou zátěž krve. Zaměříme se na přítomnost mikroorganismů, ale i mikrobiálních toxinů a cizorodých látek anorganického i organického původu, tedy kovů, chemických látek, mykotoxinů či imunokomplexů. Budeme hledat zdroj těchto toxinů a ten může být kdekoliv. Víme, že do krve vtéká jak lymfa, tak mozkomíšní mok, ty tam mohou přinášet toxické látky z příslušných tkání.

 Tím však péče o tělo budoucí matky nekončí. Porod je proces, na kterém se podílí řada vlivů i řada hormonů. Proto je velmi vhodné postarat se o bezproblémovou funkci řídících orgánů pro hormonální systém. Dítě ke svému vývoji potřebuje dobrou kvalitu hormonů a jejich ideální souhru. Ta je nutná k úspěšnému porodu a v neposlední řadě i k úspěšnému kojení.

Česká republika patří k zemím, které mají jedno z nejvyšších procent porodů císařským řezem. Takový porod má nesporný vliv na ženu, ale i na dítě. Proto je velmi žádoucí, aby porod proběhl fyziologickým způsobem.

 Chceme-li zajistit tu nejlepší kvalitu vývoje dítěte, musíme pomýšlet i na další orgány, které v tomto složitém procesu sehrávají svou úlohu. Jedním z nich je tenké střevo. Zde dochází ke vstřebávání minerálních látek, vitaminů, ale i různých živin, především bílkovin. Mějme na paměti, že organismus matky zajišťuje výživu pro dítě, a to i na úkor svého vlastního organismu. Dojde-li k poruše vstřebávání těchto důležitých látek, dochází i k poruchám vývoje plodu. Tlusté střevo při narušení mikrobiální flóry představuje mohutný zdroj toxinů pro celý organismus, natož pak pro plod ve vývoji. Rovněž poškozuje kvalitu mateřského mléka.Také kvalitní metabolismus cukru je velmi důležitou záležitostí pro vývoj plodu, protože jeho zvýšená hladina, proudící krví přes plod, jej může poškozovat. Rodí se pak zbytečně velké děti nasáklé vodou a mohou nastat i problémy při porodu. Především je důležité v těhotenství upravit jídelníček a vědět jakých potravin se má žena vyvarovat.

Význam psychiky v těhotenství

 Ne nadarmo si lidé po staletí uvědomovali, že chce-li matka porodit zdravé dítě, musí být příjemně naladěná, nestresovaná, radostná. To nejsou hloupé tlachy, to je skutečně velice závažná a zásadní věc. K psychickým problémům nemusí vést pouze objektivní situace, spojená třeba s výběrem partnera, ekonomická či bytová situace. Už samotné zatížení mozku různými toxiny, především pak zatížení emocionálních center, vede k poruchám emocionality, depresím, úzkostem, strachům, k agresivitě, zkrátka k patologickým emocionálním jevům.

V rámci rovnoprávnosti nemůžeme z detoxikačního procesu vynechat ani muže, i když tam je situace podstatně jednodušší. Spermie vzniká ve varlatech ze zárodečného epitelu. Skladuje se v kanálcích a při ejakulaci se míchá s jinými tekutinami, které jsou vylučovány jak prostatou, tak dalšími žlázkami. V tomto rozmnožovacím ústrojí mohou být různé toxiny – a také tam velmi často jsou.  Za posledních 50 let klesl počet mužských spermií na polovinu. Důvod poklesu spermií je jasný – epitel, produkující spermie, je toxicky zatížený, tkáně varlat obsahují těžké kovy, chemikálie a mikrobiální ložiska.

Že nejde jen o plané řeči, to je, myslím, každému jasné. Stále se zvyšuje počet párů, které nemohou počít dítě fyziologickým způsobem (dnes se uvádí hodnota mezi deseti až dvaceti procenty lidské populace, a toto číslo stále stoupá). Dalším důkazem je zdravotní stav narozených dětí. Medicína je sice schopna udržet při životě dítě, které nepřišlo na svět ideálním způsobem, ale na druhou stranu se zvyšuje množství nedonošených dětí a množství matek, u nichž musí být těhotenství ukončeno operačně.

Je nepochybné, že kvalita, která stojí na počátku života, bude určovat kvalitu další existence. Ve společnosti v tomto ohledu i přes veškeré řeči o pokrocích medicíny vládne středověk. Nikdo se nevěnuje kvalitě stravy. Nikdo neupozorňuje na důležitost psychických faktorů. A už vůbec se nikdo nezmiňuje o účinku toxinů, které se nemusí projevit jen kolem těhotenství a porodu, ale mohou se projevit později ve zhoršené kvalitě zdraví obou rodičů.

Zdroj: Mudr Josef Jonáš, Joalis Info, zkráceno

delfin

Komentáře nejsou povoleny.