Toxické kovy

Posted in on 17 Zář 2014

Je jich celá řada:

Olovo, hliník, cín, kadmium, chrom, rtuť, selen, a další.

Některé v malých dávkách jsou tělu prospěšné, jenže hranice mezi prospěšností a toxicitou je velmi tenká.

Kovy jsou z těla vylučovány především prostřednictvím ledvin (olovo a kadmium), jater (rtuť), ale i potem, stolicí apod. Při dnešní stravě bohaté na různé jedy, při našem znečištěném prostředí ale tělo nestačí vše vyloučit, tudíž to ukládá na místa, kde to akutně neohrožuje život, nicméně o poškozování organismu nemůže být pochyb.

Cituji MUDr Zornica Petrova Markantová – WM Magazín:

„Nebezpečnost těchto látek spočívá v tom, že toxické dávky jsou poměrně nízké (v miligramech), navíc se ukládají v organismu a zůstávají tam celá desetiletí, integrované do lidské tkáně a nahrazující kovy, které tam správně mají být. Jejich přítomnost zbavuje funkčnosti např. hemoglobin nebo celé plejády enzymů v metabolických řetězcích. Jsou karcinogenní a tělo je neumí přirozeným způsobem rozkládat ani metabolizovat. Projevy chronické otravy jsou nejrůznější a mohou imitovat řadu nemocí: alergie, autismus, chronická střevní onemocnění, autoimunitní onemocnění, dále jsou spojené s průjmy, dušností, anémií, poškození ledvin, odvápnění kostí, únavou, nespavostí, nechutenstvím, poškozením centrálního nervového systému, kožními onemocněními nebo depresí. V neposlední řadě mohou být příčinou onkologických onemocnění a selhání orgánů.“

Oficiální medicína neumí tuto zátěž ani detekovat, ani řešit. Jediné, co je k dispozici jsou medikamenty, které potlačují příznaky.

Naproti tomu detoxikační poradci si s touto zátěží vědí rady.

Cituji: Ing Vladimír Jelínek, CIC metod:

Zdroje rtuti:

 

-          přírodní zdroje rtuti jsou horniny, jejichž zvětráváním se dostává do půd

-          velikým znečišťovatelem atmosféry a posléze půd rtutí na celá desetiletí jsou sopky

-          spalování uhlí

-          výroba chloru amalgámovým způsobem

-          těžba zlata amalgámovým způsobem v méně rozvinutých oblastech

-          použití rtuti v průmyslových zařízeních a výrobcích – barometry, teploměry, tlakoměry, zářivky, výbojky, některé baterie

-          amalgámové zubní výplně – trvale se postupně uvolňuje (místa v okolí krematorií bývají zatížena více rtutí)

-          některé očkovací látky využívají jako konzervační příspěvek nízké koncentrace organortuťnatých sloučenin

-          ryby, zvláště ty větší, kumulují větší množství methylrtuti, a to zejména ty ze středomořské oblasti.

-          kosmetika – oční stíny

-          léčivé masti, diuretika, očkovací vakcíny

-          zubní plomby

-          ochrana osiv

-          výpary – výbojky

 

Olovo:

-          je všude kolem nás, je součástí přirody

-          je ve stejném sloupci Mendělejevovy tabuky jako vápník – má podobné vlastnosti, proto má schopnost zabudovávat se do kostí.

-          Metabolismus vápníku je stejný jako metabolismus olova.

-          olovo se z 98 % uloží v kostech, odkud je v průběhu života v období nedostatku mobilizováno spolu s vápníkem

-          průměrný člověk vážící 70 kg má v sobě okolo 120 mg olova

 

-          Člověk, který v sobě má vyšší koncentrace olova, bývá pomalejší, hůř se koncentruje, má horší paměť. Některé toxikologické studie ukázaly, že koncentrace olova v malé kosti patella (čéška) je souvisí s úzkostnou povahou člověka.

 

Cadmium:

-          chemickými vlastnostmi opět podobné vápníku

-          cílový orgán toxicity jsou ledviny a kosti

-          u mužů jsou cílovými orgány prostata a varlata; detoxikace od kadmia je důležitá pro tvorbu kvalitních spermií. Může být příčinou neplodnosti u mužů

-          je běžnou součástí životního prostředí, ať z přírodních nebo nepřírodních zdrojů,

-          vstřebává se do organismu zažívacím traktem i přes dýchací cesty,

-          je obsaženo v cigaretovém dýmu: kuřák nebo pasivní kuřák.

 

Další samostatnou kapitolou jsou radioaktivní prvky:

Cesium 137, Stroncium 90 – po havárii Černobylu v dubnu 1986 byly rozptýleny po celé Evropě a jsou v přírodě dodnes. Dodnes se dostávají do kořenových systémů rostlin.

 

 

delfin

Komentáře nejsou povoleny.