Autismus

Posted in on 08 Zář 2014

Detoxikace při očkování

tento článek je v této sekci na místě, i když by se mohlo zdát, že patří díky nadpisu jinam. Tento článek popisuje detoxikaci dítěte s autismem.

Důležité informace: Protože je důležité, aby organismus člověka byl na očkování připravený, je považováno za nezbytné začít s detoxikací alespoň týden či čtrnáct dní před jeho aplikací.

Nepodcenit toto období je důležité, jelikož vzniká reálná šance, že dojde k vyčištění gliových buněk a organismus se vypořádá jak s cizorodými látkami, tak s náporem genových fragmentů mikroorganismů, obsažených v očkovacích vakcínách. Podávání detoxikačních preparátů musí pokračovat alespoň týden, lépe čtrnáct dní po očkování. To z důvodu, aby byl organismus připraven na první nápor toxinů spojených s očkováním, a aby se snáze vypořádal s postupným vylučováním toxinů. Toxiny mohou zasáhnout především nervové buňky, glie, kostní dřeň, oko, ucho, zárodečný epitel, vaječníky a spoustu dalších míst v lidském organismu.

Nejprve je zapotřebí odstranit blokády, které zabraňují imunitnímu systému pracovat na likvidaci anorganických toxinů – v případě očkování tedy hliníku, rtuti a dalších toxických kovů. Protože nervové buňky (neurony) se detoxikují přes gliové buňky, blokáda této cesty je pro nervový systém katastrofou.

Další významný faktor spatřujeme v psychice. Protože dobře víme, že narušená psychika představuje velký toxin, který je schopen zablokovat jakýkoli proces detoxikace. Lidé, kteří v dětství prožili emocionální trauma, nazývan v psychologii „citová deprivace“, vykazují zhoršené vylučování toxinů.

V případě, že toxické zatížení není způsobeno pouze těžkými kovy, které jsou součástí očkovacích vakcín, ale i fragmenty virů nebo bakterií, je třeba postupovat s detoxikací dále.

Je-li tomu tak, o tom se ovšem můžeme přesvědčit pouze pomocí diagnostiky na přístroji Salvia. Zátěž těžkými kovy se týká všech. Organické toxiny jsou problémem pouze někdy. Jedná se však o problém velmi závažný. Protože při detoxikaci dochází k mohutnému vyplavování kovů, které v následujících týdnech i měsícíchmůžeme měřit v krvi, lymfě, moči, stolici,hlenu nebo třeba potu, je na místě jejich vylučování podpořit.

Mějme na paměti, že vylučování kovů může způsobit různé nepříjemnosti (detoxikační projevy) v podobě kašle, rýmy, průjmu, častého močení, pocitu těžkých nohou a podobně. Jde o proces dosti komplikovaný, výsledek však stojí za tu námahu a peníze.

Pramen: Detoxikace dle MUDr Jonáše.

delfin

Komentáře nejsou povoleny.