Očkování a detox

Posted in on 17 Zář 2014

Očkování z pohledu detoxikační medicíny

Problematika očkování je v současném světě velmi diskutované téma. Ještě z dob socialismu jsme zvyklí, že očkovat je nutné a povinné. Pokud by člověk něco takového odmítl, bude potrestán. Teprve nedávno proběhly soudy s lidmi, kteří odmítli očkování svých dětí. Výsledek? Nikdo sice nemůže rodičům přikázat, aby nechali očkovat své dítě, ale zároveň mateřská školka nebo škola může takové dítě odmítnout vzít do kolektivu jako potencionálního šiřitele některé infekce…

V poslední době však najevo vycházení fakta, že očkování není tak neškodná záležitost, jak jsme si mysleli, a že může být spojováno i se vznikem velmi závažných zdravotních poruch. Dosud jsme žili v domnění, že krátkodobá teplota, neklid nebo rozmrzelost jsou maximum, co se může dítěti po očkování stát, a vše ostatní jsou jen příznivé výsledky tohoto konání. Za zmínění stojí web www.rizikaockovani.cz.

Již i zastánci očkování připouštějí řadu různých problémů a komplikací, avšak trvají na tom, že celkový přínos očkování je nepochybný. To však není tak docela pravda. A možná, že to není pravda vůbec. Budeme-li posuzovat očkování dětí pouze z hlediska vymýcení nebo snížení různých nemocní spojených s mikroorganismy, pak skutečně musíme uznat, že je velmi významným krokem. Avšak například studie týkající se současné epidemie černého kašle ukazují, že jím onemocnění daleko častěji děti očkované než děti neočkované. Budeme-li však očkování posuzovat ještě z dalších hledisek, pak už vůbec věc není tak jednoznačná

Hliníková hrozba

Očkovací vakcíny přináší do organismu dva druhy problematických toxinů. Jeden toxin jsou cizorodé látky, mezi kterými vévodí především hliník, rtuť, formaldehyd a celá řada dalších látek. Aplikace vakcíny přinese do organismu až stonásobně větší dávku hliníku, než je fyziologicky přípustné. Aplikace injekcí způsobí, že hliník se stoprocentně dostane do organismu a rozptýlí se v něm. Hliník se v mnohonásobně menším množství nachází i v potravinách, ale jedná se o množství zanedbatelné a z potravin se navíc vstřebává jenom jeho nepatrná část. Hliník ani rtuť nemá v lidském organismu žádný smysl a jejich působení je v každém případě toxické. Podle studií se v trávicím traktu do krevního oběhu vstřebává pouze 0,3% hliníku obsaženého v potravinách. Injekčně podaný hliníkový adjuvans se vstřebává se 100% účinností!

Uvádí se, že vyloučení těchto látek, které se dostanou vlivem očkování do organismu, trvá asi padesát let. Protože děti, zvláště kojenci, nemají ještě plně vyvinutou hematoencefalickou bariéru, která chrání mozek před proniknutím cizorodých látek, tyto toxiny snadno pronikají do jejich mozku. Mimo to se hliník ve vakcínách nachází ve formě nanostruktur, a tudíž velmi snadno proniká do buňky, v níž nesmírně škodí. Kupříkladu lidé trpící Alzheimerovou demencí mají v mozku vysokou hladinu hliníku. Tudíž – a dodnes to není vyvráceno – je tento typ demence spojován s hliníkem.

Hliník se nachází i v řadě potravin. Ve větším množství jej nalézáme v průmyslových potravinách. Hliníkovými solemi se upravuje těsto, což způsobí, že je trvalejší, chuťově zajímavější atd. Hliník se nachází i v řadě přípravků, které se používají na snížení acidity žaludku, při pálení žáhy, ale také v řadě kosmetických prostředků, speciálně v antiperspirantech.

Při očkování se do organismu dostávají i jiné toxické kovy, především rtuť, ale i stříbro, zlato, chrom, nikl, platina, kadmium a další. To vše tvoří závažnou toxickou zátěž především v nervovém systému. Ve vakcínách se nachází ještě 77 přídatných látek, které jsou pro organismus škodlivé a především cizorodé.

Toxiny z vakcín poškozují nervové buňky

Víme, že nervová buňka je schopna se detoxikovat jedině prostřednictvím gliových buněk, a to v celém nervovém systému člověka. Jestliže toxiny z vakcín tuto cestu detoxikace nervové buňky zablokují, je spuštěn velmi škodlivý proces skládající se z řady toxinů i metabolických procesů. V buňce se tedy hromadí jak toxické látky, tak také vlastní metabolity buňky. Tyto toxiny blokují detoxikaci nervové buňky přes gliový systém. To má velmi závažné důsledky. Podle genetické dispozice totiž k tomuto procesu dochází v nejrůznějších částech nervového systému.

  • v neuronech mozkové kůry – u novorozenců vidíme velmi problematický psychomotorický vývoj, často tragického charakteru.
  • v temporálních lalocích – hrozí nebezpečí epilepsie, migrény či záchvatů vzteku nebo jiných záchvatovitých stavů.
  • frontální kůra – může přinést známky psychózy, halucinací, bludů nebo postižení paměti a sociální inteligence.
  • v buňkách řídících imunitní systém, tedy v parietálním laloku – dochází ke vzniku alergií a autoimunitních procesů.

A tak bychom mohli pokračovat přes všechny struktury až po struktury limbického systému. Vynořují se před námi nejrůznější zdravotní problémy, které jsou v této civilizaci stále častější.

Vina se přičítá na vrub stresu a jiným civilizačním faktorům, ale může za to především očkování. To se však obtížně prokazuje. Přesto existují srovnávací studie, které dokazují, že neočkované děti mnohonásobně méně trpí alergiemi, astmatem, ekzémy a jinými nemocemi tohoto typu. Jestliže přijmeme tuto hypotézu, pak se nám poodhalí i problematika stále vzrůstajícího počtu rakoviny, protože i o ní rozhodují jisté struktury našeho mozku. Stejně tak mohu pokračovat přes hormonální poruchy, funkční neplodnost, deprese, zkrátka k mnoha chorobám, které souvisí s nervovou soustavou. Je nezpochybnitelné, že souvisí s počátkem očkování, které bylo zavedeno jako povinné, tzn. od poloviny minulého století postihlo 99% populace.

Nebezpečné kombinace

Samozřejmě, že kdyby přestalo lidstvo s očkováním, všechny výše zmíněné zdravotní problémy by zajisté zcela nevymizely. Snížil by se však určitě jejich počet a především progresivita. Nárůst těchto problémů lze částečně přičíst vzrůstajícímu očkování mimo základní sérii aplikace vakcín, a to proti pneumokokům, virům hepatitidy, meningokokům, HPV, klíšťové encefalitidě a dalším. V posledních padesáti letech se také rozmáhá cestování po světě a s tím spojená série dalších očkování (proti choleře, žluté zimnici a dalším tropickým chorobám). Zátěž očkováním se tedy neustále zvyšuje. K tomu si připočtěme i zhoršující se stav životního prostředí a přísun toxických látek prostřednictvím průmyslově vyráběné stravy, jako je přísun glutamátu i hliníku.

My nejsme ti, kteří by dokázali změnit tento svět a zbavit ho mnohdy i zbytečných toxických zátěží. Naším pomocníkem jsou detoxikační preparáty, jimiž dokážeme bravurně a účinně obnovit detoxikační procesy nervové buňky, a to tak, že vyčistíme gliový systém. Dokážeme posílit schopnost organismu vylučovat těžké kovy a jiné anorganické i organické toxické látky. Náš postup spouští schopnost organismu provádět detoxikační procesy.

Nemocnost obyvatel v civilizovaných zemích dosahuje závratného čísla sedmdesáti až osmdesáti procent. Přesto právě ta zdravá část populace nám dokazuje, že imunitní systém těchto lidí je schopen zvládnout příliv toxinů a uchovat dobrou funkčnost organismu.

delfin

Komentáře nejsou povoleny.